Produktgaranti

Produktgaranti

Vilkår og betingelse for produktgaranti

Sebra yder en udvidet produktgaranti på vores EU-Blomst mærkede produkter i en periode på 5 år fra købsdatoen.

Hvad dækker garantien?
Garantien dækker brud på komponenter og skader opstået, på grund af mangelfuldt håndværk, under normal privatbrug - såkaldte fabrikationsfejl.

Vi gør opmærksom på, at naturlige variationer, forekommende i træ, ikke kan betragtes som en fabrikationsfejl og Sebra garanterer derfor ikke for farvebestandighed, matchning af overfladefarver eller hårdhed, årer eller teksturer.

Garantien bortfalder, hvis:

 • Produktet har synlige spor af slitage.
 • Tegn på forkert brug.
 • Tegn på manglende/forkert vedligeholdelse i henhold til vedligeholdelsesguiden, som findes i samlevejledningen.
 • Produktet har påførte skader og handlinger, herunder forkert samling, forkert betjening, forkert anvendelse eller opbevaring.
 • Tredjepartsmaterialer er anvendt på produktet, eller der er foretaget ændringer af produktet, f.eks. ny maling eller lak.

Sådan hjælper du din sag igennem

For at kunne gøre brug af Sebras 5 års produktgaranti kræves det, at du kan fremvise: 

 • En original købsfaktura fra en Sebra-forhandler med synlig købsdato.
 • Et batch-nummer (findes bl.a. på bagsiden af produktets samlevejledning).

Herudover vil følgende være en stor hjælp:

 • En beskrivelse af fejlen
 • Et billede af hele produktet
 • Et nærbillede af fejlen
 • Dine kontaktoplysninger  

Behandling af garantisag

Skulle der opstå et problem med et eu-blomst mærket Sebra produkt indenfor garantiperioden skal du henvende dig til den forhandler, hvor varen er købt. Forhandleren vil i samarbejde med Sebra undersøge produktet og vurdere, i hvilket omfang det er underlagt produktgarantien. 

Hvis en reklamation er berettiget, og falder ind under de nævnte garantier, i forhold til den udvidet produktgaranti, så reparerer, udskifter eller krediterer Sebra det pågældende produkt, afhængig af den konkrete sag. Beslutningen om, hvilken type afhjælpning, der vil blive givet, tages udelukkende af Sebra.