Esbjerg, den 22. november 2021

Sebra tilbagekalder Baby gym

Sebra Interiør ApS tilbagekalder med øjeblikkeligt varsel, aktivitetscenteret Baby Gym fra forbrugerne - artikelnummer 300530015 og 3005306 - batchnummer: 106398, 2357, 2356, 2250, 2073, da snorene, som aktivitetslegetøjet hænger i, kan gå fra hinanden, hvorved trælegetøjet kan falde af aktivitetscenteret med risiko for små dele/kugler. Små dele/kugler kan udgøre en alvorlig kvælningsrisiko for små børn. 

Batchnummeret fremgår i samlingen mellem de to buer. 

Produktet har været på markedet siden april 2018 og er solgt via Sebras forhandlere – butikker og webshops, primært i Europa. 

Har du købt produktet, skal du omgående fjerne det fra dit barn, og kontakte den forhandler, du har købt produktet hos. 

Sebra har kontaktet de forhandlere, som har solgt produktet og salg af produktet er stoppet. Ligeledes er produktionen stoppet. 

Sebra Interiør ApS
Lillebæltsvej 93
DK-6715 Esbjerg N

Baggrund for den frivillige tilbagekaldelse

Hos Sebra er produktkvalitet og -sikkerhed af største betydning, hvilket har givet anledning til den frivillige tilbagekaldelse. 

Sebra har i november måned modtaget en henvendelse fra en opmærksom forælder, som har oplevet at snorene, som aktivitetslegetøjet hænger i, begyndte at gå fra hinanden, hvorved forskellige trædele faldt af aktivitetscenteret. Baby Gym havde i dette tilfælde været brugt til ét barn uden problemer, men var nu fundet frem til det næste barn i familien og her blev forælderen opmærksom på problemet.  

Til trods for at Baby Gym blandt andet har bestået trækprøvninger og lever op til de gældende sikkerhedsstandarder (legetøjssikkerhedsdirektiv 2009/48/EC) for legetøj til børn under 3 år, så valgte Sebra alligevel at igangsatte en undersøgelse på baggrund af ovenstående hændelse. 

Det viser sig, at snoren som er valgt til produktet, et stærkt materiale, som også bliver brugt til bjergbestigningsudstyr, bør udskiftes ca. hvert 3 år for at bibeholde sin holdbarhed og styrke. Udsat for sollys kan holdbarheden forkortes. En ny Baby Gym bør derfor ikke fejle noget, men den kan efter en årrække, eller ved uhensigtsmæssig påvirkning af sollys, komme til at udgøre et sikkerhedsproblem.