Whistleblower ordning

Hos Sebra Interiør ønsker vi at vores produkter produceres under lovlige forhold med respekt for mennesker og miljø. Det skal derfor være muligt for alle at udtrykke bekymring eller oplevelser om ulovlig eller uetisk adfærd i forbindelse med vores aktiviteter.

Whistleblower ordningen er udelukkende beregnet på at rapporterer alvorlige omstændigheder såsom overtrædelse af nationale love, EU-lovgivning, Sebra’s politikker eller brud på Sebra’s Code og Conduct i forbindelse med produktion eller anden aktivitet for Sebra Interiør.

Alle ansatte hos Sebra Interiør samt eksterne personer kan afgive en anmeldelse vedrørende aktiviteter relateret til Sebra, som led i vedkommendes engagement eller arbejde.

Der skal ikke foreligge bevis for anmeldelsen, men denne skal afgives i god tro. Anmeldelser kan afgives anonymt og vil blive behandlet fortroligt.